Yayınlar

GELECEK NELER GETİRECEK

Resim
⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝ Nörolojik problemler ile ilgili yazacağım yazıma ara verdim. Bunun sebebi DEU'da yaptığım gönüllü stajdaki stajyer kız. Sohbet ederken staj ve okul arasında çok zorlandığından bahsetti uzun uzun. Pediatri ya da nörolojide çalışmak istediğinden… Peki, akademisyen olmak dedim, çok zor dedi. Fizyoterapist olan ablamdan bahsettiğim anda maaşını sordu. Sorduğu bu soru gönlümü kırdı açıkçası. Ardından maaşın düşüklüğüne yakındı ve ekledi, arkadaşı 2750 tl’den işe girmiş ve bu onu biraz da olsa sevindirmiş. Ne zaman bizler mesleği sevmeden sırf maaş için yaşar olduk bilmiyorum ve evet bu çok üzücü. 250 tl biraz da olsa sevindirir olmuş bizi ve yine 250 tl hayata olumlu bakmamız için yeterli olmuş. Bu yazımı öncelikle 4.sınıf fizyoterapistlere adıyorum. Zira mezun olmaya bir o kadar yakın ama hayallerine bir o kadar uzak olan onlar. Sizlere tek tavsiyem şudur: eğer gerçekten sevmiyorsanız bir mesleği değil herhangi bir şey

İNME = FELÇ

Resim
İNME = FELÇ Beynimiz besin ve oksijensizliğe oldukça duyarlı bir yapı. Kan akışının kısmen veya tamamen kesilmesi sonucu kanlanmanın kesildiği bölgelerde fonksiyon kaybı oluşur. Buna İnme = Felç diyoruz. Bu kan akışının bozulmasının 2 temel sebebi olabilir. 1)İSKEMİK İNME(Beynin bir kısmında kan akışının durması **en yaygın) 2)HEMORAJİK İNME(Cerebral kan dolaşımındaki damarlardan birinin yırtılması) Her iki durumda da beyin hücreleri iyi işlememeye başlar -Glikoz eksikliği -O2 eksikliği Sebepler: Atriyum kasının düzensiz kasılması Myokard infarktüsü (kalp krizi) Ateroskleroz Geçici                             İskemik   à      GİA (mini inme) Atak Kan akımının geçici olarak kesilmesi (<24saat) İnme ile benzer semptomlar Beyin hücrelerine hasar vermez Doğru bilinen yanlışlar kenarı :D İnmenin genellikle kalp ile ilgili olduğu düşünülür. İnmenin sebepleri arasında kalp yer alır ama inme serebral kan a

El Bileği Eklemi

Resim
ART.RADIOCARPALIS Tip: Elipsoid w     Konkav eklem yüzü à facies articularis + discus articularis w     Konveks eklem yüzü à (os psiforme hariç) os carpi’nin proksimal sırasındaki kemiklerin üst yüzleri (os scaphoideum / lunatum /triquetrum)                                             tarafından oluşturulur. w     Discus articularis nedeniyle eklem boşluğu distal radioulnar eklemin boşluğu ile bağlantılı değildir. Eklemin Bağları: (   RADİUS à R       ULNA à U   ) w     Lig.collaterale carpi radiale: R. Proc.styloideus – os scaphoideum w     Lig.collaterale carpi ulnare: U.proc.styloideus – os triquetrum – os psiforme w     Lig.radiocarpale dorsale: R.alt ucunun alt yüzü – os triquetrum – os lunatum – os scaphoideum w     Lig.radiocarpale palmare: R.alt ucu ve proc.styloideus – os scaphoideum – os lunatum – os capitatum w     Lig.ulnocarpale palmare: U.proc.styloideus – os lunatum – os triquetrum                       

Ayak Bileği Eklemi

Resim
ART.TALOCRURALİS: w     Güçlü,yük taşıyan bir eklemdir. w     Tip: Synovial, ginglimus w     Transvers eksen à plantar fleksiyon + dorsi fleksiyon Eklem Yüzleri: w     Tibia à fac. articularis inferior tibiae, fac. art. malleoli medialis w     Fibula à fac.art.malleoli lateralis w     Corpus tali à ortada trochlea tali                            yanlarda fac.malleolaris medialis + fac.malleolaris lateralis w     Syndesmosis tibiofibularis’in ön ve arka bağları ( lig. tibiofibulare anterius / posterius) da eklem çukurluğunun sınırlamasına katılır. Eklem Kapsülü ve Bağları: 1)    Lig. Collaterale mediale (Deltoideum) (MCL): Yukarıda è malleolus medialis’e Aşağıda è Pars tibionavicularis à abd+eversiyonu                    Tibiocalcanea – sustentaculun tali à abd+eversiyon                    Tibiotalaris anterior   à plantar fleksiyonu                    Tibiotalaris posterior à dorsifleksiyonu kontrol eder.                

SKOLYOZ

Resim
SKOLİOSİS Susan Wong Chor Mun'ın hikayesine bir göz atalım :) Vertebraların; Frontal düzlem, sagittal eksendeki à lateral fleksiyonu Horizontal düzlem, vertikal eksendeki à rotasyonu İle karakterize bir deformitedir. Sınıflandırılması: A)Yapısına göre: 2 grupta incelenir. ------------------------------------------------------------------------------------- 1)Fonksiyonel (non-strüktürel skolyoz): Kolumna vertebralisteki lateral sapmalar, vücudun bir bölümündeki bozukluğu kompanse etmek üzere gelişmiş veya alışkanlığa bağlı olarak meydana gelmiş olabilir. Lateral fleksiyon + Rotasyon – Eğrilik rijit değildir. Bu nedenle sırtüstü, yüzükoyun gibi bazı pozisyonlarda eğrinin düzeldiği gözlenir. Vertebralardaki eğriliklerin aktif veya pasif hareketlerle düzeltilmesi mümkündür. Oluşum nedenleri: Postürel alışkanlıklar sonucu gelişebilir, Bacaklardaki uzunluk farkına bağlı oluşabilir, Sinir kökü irritasyonları so

Kalça Eklemi

Resim
ART.COXAE (ART.COXOFEMORALİS)   Eklem: Caput femoris –   Os coxae’daki acetabulum’un facies lunata’sı arasında oluşur. w     Synovial w     Sferoid tip (articulatio spheroidea) Ekleme katılmayan fossa acetabuli, gevşek bağ dokusu ile doldurulmuştur. Eklem Yüzleri ve Eklem Kapsülü: Facies lunata ve caput femoris (fovea capitis femoris hariç) cartilago articularis ile kaplıdır. Caput femoris’teki eklem yüzü acetabulum’un eklem yüzünden daha büyük olduğundan, acetabular eklem yüzü ve eklem çukurluğunun derinliği fibrokartilaginöz yapıdaki labrum acetabuli ile arttırılır. İncisura acetabuli labrum acetabuli’nin devamı şeklindeki lig.transversum acetabuli ile tamamlanır. Kapsülün os femoris boynunu örten ön bölümünde retinaculum olarak adlandırılan ve caput femoris’in büyük bir bölümünün beslenmesini sağlayan arterlerin (retinakuler arterler) geçişine olanak veren gevşek plikalar bulunur. Kapsüldeki iç sirküler lifler, zona orbicularis ’i oluşturur

Omuz Eklemi

Resim
ARTICULATIO HUMERI (ARTICULATIO GLENOHUMERALIS) Caput humeri ile cavitas glenoidalis arasında bulunan sferoid tip eklemdir. Cavitas glenoidalis’in derinliğini artıran labrum articulare (labrum glenoidale) ’si vardır. --> (( Konkav eklem yüzü (cavitas glenoidalis), konveks eklem yüzüne (caput humeri) göre küçük olduğu için )) Kapsülün en zayıf yeri ön-alt bölümüdür. ·         Arcus coracoacromialis = lig. coraco acromiale + acromion + processus coracoideus : Humerus başını üstten destekleyen ve yukarı çıkmasını önleyen önemli bir anatomik yapıdır.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eklem kapsülünde iki tane açıklık bulunur. ·       Bursa subtendinea musculi subscapularis K apsülün ön tarafında, m. subscapularis’in tendonu ile collum scapulae arasındadır. Eklem boşluğu ile bağlantılıdır.        ·         M. biceps brachii ’nin uzun başının ten