Yayınlar

GELECEK NELER GETİRECEK

Resim
⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝


Nörolojik problemler ile ilgili yazacağım yazıma ara verdim. Bunun sebebi DEU'da yaptığım gönüllü stajdaki stajyer kız. Sohbet ederken staj ve okul arasında çok zorlandığından bahsetti uzun uzun. Pediatri ya da nörolojide çalışmak istediğinden… Peki, akademisyen olmak dedim, çok zor dedi. Fizyoterapist olan ablamdan bahsettiğim anda maaşını sordu. Sorduğu bu soru gönlümü kırdı açıkçası. Ardından maaşın düşüklüğüne yakındı ve ekledi, arkadaşı 2750 tl’den işe girmiş ve bu onu biraz da olsa sevindirmiş. Ne zaman bizler mesleği sevmeden sırf maaş için yaşar olduk bilmiyorum ve evet bu çok üzücü. 250 tl biraz da olsa sevindirir olmuş bizi ve yine 250 tl hayata olumlu bakmamız için yeterli olmuş. Bu yazımı öncelikle 4.sınıf fizyoterapistlere adıyorum. Zira mezun olmaya bir o kadar yakın ama hayallerine bir o kadar uzak olan onlar. Sizlere tek tavsiyem şudur: eğer gerçekten sevmiyorsanız bir mesleği değil herhangi bir şeyi yap…

İNME = FELÇ

Resim
İNME = FELÇ


Beynimiz besin ve oksijensizliğe oldukça duyarlı bir yapı. Kan akışının kısmen veya tamamen kesilmesi sonucu kanlanmanın kesildiği bölgelerde fonksiyon kaybı oluşur. Buna İnme = Felç diyoruz.
Bu kan akışının bozulmasının 2 temel sebebi olabilir.
1)İSKEMİK İNME(Beynin bir kısmında kan akışının durması **en yaygın)
2)HEMORAJİK İNME(Cerebral kan dolaşımındaki damarlardan birinin yırtılması)
Her iki durumda da beyin hücreleri iyi işlememeye başlar
-Glikoz eksikliği
-O2 eksikliği


Sebepler:
Atriyum kasının düzensiz kasılması
Myokard infarktüsü (kalp krizi)
Ateroskleroz
Geçici
İskemikàGİA (mini inme)
Atak


Kan akımının geçici olarak kesilmesi (<24saat)
İnme ile benzer semptomlar
Beyin hücrelerine hasar vermez


Doğru bilinen yanlışlar kenarı :D
İnmenin genellikle kalp ile ilgili olduğu düşünülür.
İnmenin sebepleri arasında kalp yer alır ama inme serebral kan akışına duyulan ihtiyaç ve mevcut toplam kan akışı arasındaki uyuşmazlık demektir. Yani inme bir kalp problemi değildir.
Sadece yaşlılarda görü…

El Bileği Eklemi

Resim
ART.RADIOCARPALIS

Tip: Elipsoid wKonkav eklem yüzü à facies articularis + discus articularis wKonveks eklem yüzü à (os psiforme hariç) os carpi’nin proksimal sırasındaki kemiklerin üst yüzleri (os scaphoideum / lunatum /triquetrum) tarafından oluşturulur. wDiscus articularis nedeniyle eklem boşluğu distal radioulnar eklemin boşluğu ile bağlantılı değildir.


Eklemin Bağları: (RADİUSàR ULNAàU) wLig.collaterale carpi radiale: R. Proc.styloideus – os scaphoideum wLig.collaterale carpi ulnare: U.proc.styloideus – os triquetrum – os psiforme wLig.radiocarpale dorsale: R.alt ucunun alt yüzü – os triquetrum – os lunatum – os scaphoideum wLig.radiocarpale palmare: R.alt ucu ve proc.styloideus – os scaphoideum – os lunatum – os capitatum wLig.ulnocarpale palmare: U.proc.styloideus – os lunatum – os triquetrum arasında uzanır.

Ayak Bileği Eklemi

Resim
ART.TALOCRURALİS:wGüçlü,yük taşıyan bir eklemdir. wTip: Synovial, ginglimus wTransvers eksen à plantar fleksiyon + dorsi fleksiyon
Eklem Yüzleri: wTibia à fac. articularis inferior tibiae, fac. art. malleoli medialis wFibula à fac.art.malleoli lateralis wCorpus tali à ortada trochlea tali yanlarda fac.malleolaris medialis + fac.malleolaris lateralis wSyndesmosis tibiofibularis’in ön ve arka bağları ( lig. tibiofibulare anterius / posterius) da eklem çukurluğunun sınırlamasına katılır.
Eklem Kapsülü ve Bağları:


1)Lig. Collaterale mediale (Deltoideum) (MCL): Yukarıda è malleolus medialis’e Aşağıda è Pars tibionavicularis à abd+eversiyonu Tibiocalcanea – sustentaculun tali à abd+eversiyon

SKOLYOZ

Resim
SKOLİOSİS


Susan Wong Chor Mun'ın hikayesine bir göz atalım :)Vertebraların;
Frontal düzlem, sagittal eksendeki àlateral fleksiyonu
Horizontal düzlem, vertikal eksendeki àrotasyonu

İle karakterize bir deformitedir.

Sınıflandırılması:

A)Yapısına göre: 2 grupta incelenir.
-------------------------------------------------------------------------------------

1)Fonksiyonel (non-strüktürel skolyoz):
Kolumna vertebralisteki lateral sapmalar, vücudun bir bölümündeki bozukluğu kompanse etmek üzere gelişmiş veya alışkanlığa bağlı olarak meydana gelmiş olabilir.
Lateral fleksiyon +
Rotasyon –
Eğrilik rijit değildir. Bu nedenle sırtüstü, yüzükoyun gibi bazı pozisyonlarda eğrinin düzeldiği gözlenir. Vertebralardaki eğriliklerin aktif veya pasif hareketlerle düzeltilmesi mümkündür.

Oluşum nedenleri:
Postürel alışkanlıklar sonucu gelişebilir,
Bacaklardaki uzunluk farkına bağlı oluşabilir,
Sinir kökü irritasyonları sonucu oluşabilir,
Kompansatuar,
Kalça eklemindeki kontraktüre bağlı gelişebilir,
İnflamatuar,
Hister…

Kalça Eklemi

Resim
ART.COXAE (ART.COXOFEMORALİS)

Eklem: Caput femoris – Os coxae’daki acetabulum’un facies lunata’sı arasında oluşur.
wSynovial
wSferoid tip (articulatio spheroidea)

Ekleme katılmayan fossa acetabuli, gevşek bağ dokusu ile doldurulmuştur.


Eklem Yüzleri ve Eklem Kapsülü:
Facies lunata ve caput femoris (fovea capitis femoris hariç) cartilago articularis ile kaplıdır. Caput femoris’teki eklem yüzü acetabulum’un eklem yüzünden daha büyük olduğundan, acetabular eklem yüzü ve eklem çukurluğunun derinliği fibrokartilaginöz yapıdaki labrum acetabuli ile arttırılır. İncisura acetabuli labrum acetabuli’nin devamı şeklindeki lig.transversum acetabuli ile tamamlanır.
Kapsülün os femoris boynunu örten ön bölümünde retinaculum olarak adlandırılan ve caput femoris’in büyük bir bölümünün beslenmesini sağlayan arterlerin (retinakuler arterler) geçişine olanak veren gevşek plikalar bulunur.
Kapsüldeki iç sirküler lifler, zona orbicularis’i oluşturur. (Bu yapı kapsülü femur boynunda daraltarak caput femoris’in a…

Omuz Eklemi

Resim
ARTICULATIO HUMERI (ARTICULATIO GLENOHUMERALIS)


Caput humeri ile cavitas glenoidalis arasında bulunan sferoid tip eklemdir. Cavitas glenoidalis’in derinliğini artıran labrum articulare (labrum glenoidale)’si vardır. --> ((Konkav eklem yüzü (cavitas glenoidalis), konveks eklem yüzüne (caput humeri) göre küçük olduğu için ))
Kapsülün en zayıf yeri ön-alt bölümüdür.
·Arcus coracoacromialis = lig. coraco acromiale + acromion + processus coracoideus :
Humerus başını üstten destekleyen ve yukarı çıkmasını önleyen önemli bir anatomik yapıdır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eklem kapsülünde iki tane açıklık bulunur.
·Bursa subtendinea musculi subscapularis
Kapsülün ön tarafında, m. subscapularis’in tendonu ile collum scapulae arasındadır. Eklem boşluğu ile bağlantılıdır.
       ·M. biceps brachii’nin uzun başının tendonu, omuz ekleminin içinden geçer. (intrakapsülerdir)
      DİNAMİK STABİLİTE
Eklem kapsülünü destekleyen…